نسخه آرشیو پخش آرشیو

حوض نقره آرشیو برنامه ای

جمعه 14 مرداد 1401 ساعت: 17:25 | مدت: 35 دقیقه

اكران فیلم ها و اخبار مربوط به فضای هنری و سینمای ایران و حواشی آن\r\n
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 982122050009+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو