نسخه آرشیو پخش آرشیو

در این هفته(زنده) آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 10 شهریور 1401 ساعت: 13:30 | مدت: 30 دقیقه

تحلیل و بررسی اخبار روز تهران، ایران و جهان با حضور كارشناسان
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir\r\n پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir\r\n شماره پیامك: 983000094+\r\n تلفن گویا: 982127860094+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو