نسخه آرشیو پخش آرشیو

ماه بانو آرشیو برنامه ای

جمعه 15 مهر 1401 ساعت: 19:20 | مدت: 40 دقیقه

بررسی شبهات قرآنی در مورد زن
خانم زهرا سهرابی(تهیه كننده) و خانم دكتر لیلا محسنیان(كارشناس)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو