نسخه آرشیو پخش آرشیو

دایره(زنده) آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 21 مهر 1401 ساعت: 12:00 | مدت: 45 دقیقه

گفتگو با زوج های جوان و بررسی دیدگاه ها و توقعات آنها در حوزه رسیدن به مدل زندگی شاد و سالم
تهیه كننده: مجتبی حسنی- شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو