نسخه آرشیو پخش آرشیو

هفت گنج آرشیو برنامه ای

دوشنبه 7 آذر 1401 ساعت: 17:05 | مدت: 25 دقیقه

مجله عصرگاهی مفرح با محوریت بررسی مسایل و دغدغه های اقتصادی روز جامعه و آموزش سبك زندگی متناسب با شرایط اقتصادی كشور و طنز نمایشی و آیتم های متنوع عصرگاهی

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو