نسخه آرشیو پخش آرشیو

نیم نگاه- گروه سلامت روان آرشیو برنامه ای

شنبه 12 آذر 1401 ساعت: 12:30 | مدت: 40 دقیقه

بررسی چالش های اموزش و پرورش در تربیت نسل z
ارتباط تلفنی با آقای علی اصغرباقرزاده(معاون پرورشی و فرهنگی اموزش و پرورش)،شهرام خرازی ها(روانشناس و كارشناس ارشد مدیریت رسانه) و دكتر حسین حجت پناه(استاد علوم اجتماعی دانشگاه)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو