نسخه آرشیو پخش آرشیو

نیم نگاه- گروه سلامت روان آرشیو برنامه ای

شنبه 17 دی 1401 ساعت: 12:30 | مدت: 40 دقیقه

پیامدهای سندروم ضربه عشقی در جوانان
ارتباط تلفنی با خانم زهرا نیاز زاده (روانشناس) و خانم دكتر آزیتا كشاورز(روانشناس بالینی و زوج درمانگر)و دكتر محمد رضا مقدسی(مدیر خانه تاب آوری)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو