نسخه آرشیو پخش آرشیو

نیم نگاه- گروه سلامت روان آرشیو برنامه ای

شنبه 8 بهمن 1401 ساعت: 12:30 | مدت: 40 دقیقه

بیكاری و چالش های روانشناختی
ارتباط تلفنی با دكتر داود لرستانی (عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نوركردستان )و خانم فاطمه قاسم پور( عضو كمیسیون اجتماعی مجلس )\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو