نسخه آرشیو پخش آرشیو

اندیشه ها آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 10 آذر 1401 ساعت: 19:20 | مدت: 40 دقیقه

سلبریتیسم و چگونگی پیدایش آن
علی برخورداری(تهیه كننده) و استاد زیبایی نژاد و استاد نهاوندی(كارشناسان)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو