نسخه آرشیو پخش آرشیو

ماه بانو آرشیو برنامه ای

جمعه 18 آذر 1401 ساعت: 19:20 | مدت: 40 دقیقه

الگوی سوم زن- اخلاق و جنسیت
خانم زهرا سهرابی(تهیه كننده)، خانم دكتر لیلا محسنیان(كارشناس) و استاد زهرا شریف(كارشناس)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو