نسخه آرشیو پخش آرشیو

اندیشه ها آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 22 دی 1401 ساعت: 21:10 | مدت: 50 دقیقه

اهمیت ولایت در سیره فاطمی(س)
علی برخورداری(تهیه كننده) و استاد رجبی دوانی(كارشناس)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو