نسخه آرشیو پخش آرشیو

ماه بانو آرشیو برنامه ای

جمعه 9 دی 1401 ساعت: 19:20 | مدت: 40 دقیقه

الگوی سوم زن- جنسیت و تعلیم و تربیت
خانم زهرا سهرابی(تهیه كننده) و خانم دكتر لیلا محسنیان(كارشناس)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو