نسخه آرشیو پخش آرشیو

خشت اول آرشیو برنامه ای

دوشنبه 17 بهمن 1401 ساعت: 10:05 | مدت: 25 دقیقه

هدف اصلی این برنامه روانشناسی اجتماعی و ریشه یابی موضوعات و همچنین علت شناسی و ریشه یابی رفتارهای درست و نادرست اجتماعی می باشد.
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو