نسخه آرشیو پخش آرشیو

نیم نگاه- گروه سلامت روان آرشیو برنامه ای

شنبه 15 بهمن 1401 ساعت: 12:30 | مدت: 40 دقیقه

توانمندی های صنعت دارو
ارتباط تلفنی با دكترعبده زاده (از فعالان صنعت دارویی و عضو سندیكای تولید كنندگان داروهای انسانی) و دكترعلی فاطمی (نایب رئیس انجمن داروسازان)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو