نسخه آرشیو پخش آرشیو

نیم نگاه- گروه سلامت روان آرشیو برنامه ای

شنبه 29 بهمن 1401 ساعت: 12:30 | مدت: 40 دقیقه

نقش آموزش های فنی و حرفه ای در كارآفرینی و اشتغال زایی و تربیت نیروی انسانی ماهر
ارتباط تلفنی با آقای آرش بهرامی(مدیركل دفترتوسعه فناوریهای نوین آموزشی)، آقای محمدرضا شاه پسند(معاون آموزش سازمان فنی و حرفه ای كشور)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو