نسخه آرشیو پخش آرشیو

راه زندگی آرشیو برنامه ای

یکشنبه 14 اسفند 1401 ساعت: 10:00 | مدت: 1 ساعت

آشنایی با مهارتهای زندگی- نمونه هایی از آدمای دشوار
محمدحسن جلالی(تهیه كننده) و حجت الاسلام هادی(كارشناس)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو