نسخه آرشیو پخش آرشیو

روزی نو آرشیو برنامه ای

یکشنبه 21 اسفند 1401 ساعت: 06:30 | مدت: 1 ساعت 25 دقیقه

برنامه صبحگاهی كه محتوای اقتصادی اجتماعی دارد و به انعكاس و تحلیل خبرهای اقتصادی روز می پردازد
سهم دستمزد در قیمت كالاها

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو