نسخه آرشیو پخش آرشیو

بحث روز آرشیو برنامه ای

جمعه 29 اردیبهشت 1402 ساعت: 18:00 | مدت: 55 دقیقه

بررسی مسائل روز ایران و جهان
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 982122050009+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو