نسخه آرشیو پخش آرشیو

تلاوت استاد محمود خشت آرشیو برنامه ای

شنبه 6 خرداد 1402 ساعت: 09:35 | مدت: 25 دقیقه

سوره های زمر آیات 61-آخر و غافر آیات 1-3

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو