نسخه آرشیو پخش آرشیو

گلدسته(ویژه برنامه اذانگاهی اذان ظهر رادیو قرآن) آرشیو برنامه ای

شنبه 6 خرداد 1402 ساعت: 11:25 | مدت: 50 دقیقه

اذان ظهر به افق تهران: 12:01 موذن: استاد موذن زاده

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو