نسخه آرشیو پخش آرشیو

تلاوت استاد سید مرتضی سادات فاطمی آرشیو برنامه ای

شنبه 6 خرداد 1402 ساعت: 10:05 | مدت: 20 دقیقه

سوره های صف آیات 1-13 و نصر

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو