نسخه آرشیو پخش آرشیو

تلاوت استاد انور شحات انور آرشیو برنامه ای

شنبه 6 خرداد 1402 ساعت: 17:00 | مدت: 30 دقیقه

سوره های نساء آیات 163-170 و اعلی آیات 1-9

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو