نسخه آرشیو پخش آرشیو

تلاوت آقای سعید پرویزی آرشیو برنامه ای

شنبه 6 خرداد 1402 ساعت: 23:15 | مدت: 40 دقیقه

سوره های رعد آیات 1-15 و اعلی آیات 1-7

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو