نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش الیور تویست- قسمت 3 آرشیو برنامه ای

دوشنبه 22 شهریور 1400 ساعت: 05:30 | مدت: 30 دقیقه


تهیه كننده: محمد مهاجر كارگردان: میكاییل شهرستانی هنرمندان: اسماعیل بختیاری، پری امیرحمزه تنظیم برای رادیو: مریم تاجیك

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو