نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش لنگرگاه آرامش- قسمت 1 آرشیو برنامه ای

شنبه 1 مرداد 1401 ساعت: 02:00 | مدت: 30 دقیقه

دختری جوان به نام سیمین در آستانه ی ازدواج متوجه می شود كه پدرش تصمیم گرفته برای تامین هزینه های مراسم عقدكنان او، كلیه اش را بفروشد. سیمین چنان متاثر می شود كه از ازدواج سر باز می زند.
كارگردان: حمید منوچهری\r\nنویسنده: یدالله كریمی\r\nتهیه كننده: اشرف السادات اشرف نژاد\r\nهنرمندان: آسیه گرجی، مجید حمزه، صفا آقاجانی، بهادر ابراهیمی، محمد آقامحمدی، امیر منوچهری، فریبا متخصص، نورالدین جوادیان، سیما خوش چشم، محمد شریفی مقدم، رامین پورایمان، سیما رستگاران، شمسی صادقی، عباس توفیقی، مهدی نمینی مقدم، نگین خواجه نصیر\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو