نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش اولیور تویست- قسمت 1(تكرار) آرشیو برنامه ای

شنبه 20 شهریور 1400 ساعت: 14:00 | مدت: 30 دقیقه

الیور تویست پسر كوچك و یتیمی كه پدر و مادر خود را از دست داده است سالیان نخست زندگی اش را در یتیم خانه میگذراند و....\r\n \r\n
تهیه كننده: محمد مهاجر كارگردان: میكاییل شهرستانی هنرمندان: اسماعیل بختیاری، پری امیرحمزه تنظیم برای رادیو: مریم تاجیك

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو