نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش تك ماده- قسمت 1 آرشیو برنامه ای

شنبه 14 آبان 1401 ساعت: 02:00 | مدت: 30 دقیقه

جمشید نیازی به دوست قدیمی خود اطمینان می كند و به جای او و با نام او، خانه ای را معامله می كند. دیری نمی گذرد كه او و خانواده اش خود را در طوفان مشكلات می بینند چرا كه دوست قدیمی جمشید، كلاهبردار است و از سادگی و اعتماد جمشید سوءاستفاده كرده است.\r\n \r\n
نویسنده: معصومه پاكروان

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو