نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش پناه حرم- قسمت 6 آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 25 دی 1399 ساعت: 18:00 | مدت: 30 دقیقه

مادر مجید، دلش شور می زند و از برادرش میخواهد كه او را قانع كنند به سوریه نرود ولی كسی پیشنهاد مجید را جدی نمی گیرد و آن را یك بازی جدید می خواند ولی مجید برای رفتن مصمم است...
تهیه كننده: مهدیه تقی زاده كارگردان: محمد پورحسن هنرمندان: ناهید مسلمی، مینو جبارزاده، محمد حسن عشقیان نویسنده: مرضیه بامیری

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو