نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش پرنده آبی- قسمت 4 آرشیو برنامه ای

سه شنبه 10 آبان 1401 ساعت: 23:00 | مدت: 30 دقیقه

پیرزنی به پسر و دختری می گوید به وسیله الماسی كه آن پیرزن به آنها می دهد می توانند روح همه چیز حتی اشیاء را ببینند و با روح آب و آتش و روشنایی و نان و روح سگشان به شهر یادگار بروند تا بتوانند روح پدربزرگ و مادربزرگشان را ببینند و در مسیر پرنده آبی را پیدا كنند تا...\r\n
نویسنده: غلامرضا قاسمیان تهیه كننده: پروانه طهماسبی كارگردان: حمید منوچهری\r\n\r\nهنرمندان: صفا اقاجانی، رحمان باقری، شیما جان قربان، امیر منوچهری، محمد یگانه، احمد شمس اصف، صمد پل سنگی، مهرخ افضلی\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو