نسخه آرشیو پخش آرشیو

جعبه موسیقی آرشیو برنامه ای

سه شنبه 10 آبان 1401 ساعت: 13:30 | مدت: 30 دقیقه

برنامه ای درباره شعر و موسیقی- بررسی موسیقی فیلم\r\n \r\n
تهیه كننده: نوید جولایی نویسنده: صبا رادمان گوینده: مریم نشیبا، شهین نجف زاده

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو