نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش تاریكی- قسمت 1 آرشیو برنامه ای

شنبه 30 مهر 1401 ساعت: 05:15 | مدت: 30 دقیقه

از زبان پدر بزرگی بیان می شود كه با شهدایی چون صفار هرند، امانی، عراقی و غیره آشنایی داشته و به ماجرای خیانت شاه و درباریان در حق مردم با تصویب قانون كاپیتالاسیون می پردازد....\r\n
نویسنده: علی خاكبازان تهیه كننده: محمد مهاجر كارگردان: محمد عمرانی هنرمندان: احمد گنجی، نازنین مهیمنی، بیوك میرزایی، علی تاجمیر، مهدی طهماسبی، فریبا طاهری، مهدی نمینی مقدم، اسماعیل بختیاری \r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو