نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش او چشم ما بود- قسمت 3 آرشیو برنامه ای

دوشنبه 17 خرداد 1400 ساعت: 19:30 | مدت: 25 دقیقه

راشد كشته شده و همه خالد رو قاتل اون میدونند. ابو سلمۀ خَلال كه مردی با سیاست به حساب می آد، در شهر كوفه علیه امویان فعالعیت های بسیاری داره و به اون لقب وزیر آل محمد دادند. ابومسلم هم كه لقب امیر آل محمد داره، در شهرهای گوناگون مشغول تاخت و تاز به سود عباسیان هست. ولی این پایان داستان نیست، سَفّاح به عنوان اولین خلیفه روی تخت نشسته، ابو سَلَمه قصد داره حكومت رو از عباسیان بگیره و تحویل بنی هاشم بده و.....
تهیه كننده: اشرف السادات اشرف نژاد كارگردان: نازنین مهیمنی هنرمندان: حمید یزدانی، شهریار حمزیان نویسنده: اكبر خوردچشم

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو