نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش تاریكی- قسمت 1 آرشیو برنامه ای

دوشنبه 3 آبان 1400 ساعت: 14:30 | مدت: 30 دقیقه

از زبان پدر بزرگ بیان می شود كه با شهدایی چون صفار هرند، امانی، عراقی آشنایی داشته و به ماجرای خیانت شاه و درباریان در حق مردم با تصویب قانون كاپیتولاسیون می پردازد....\r\n
تهیه كننده: محمد مهاجر كارگردان: محمد عمرانی هنرمندان: احمد گنجی، شمسی صادقی نویسنده: علی خاكبازان\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو