نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش اعترافات شماره 16- قسمت 4 آرشیو برنامه ای

سه شنبه 23 آذر 1400 ساعت: 03:00 | مدت: 30 دقیقه

بعد از فرو كش كردنِ ماجرای هالند، سایپن و مك اتیر، چاپ و فروش كتاب بیوگرافی روی باعث دردسرهای تازه ای شد. رسانه ها، روی رو به خطای عمد روی هالند در بازی سال 2001 متهم كردن و.....
تهیه كننده: اشرف السادات اشرف نژاد كارگردان: فریدون محرابی هنرمندان: رویا فلاحی، مجتبی طباطبایی نویسنده: زینب آرمند

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو