نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش او چشم ما بود- قسمت 5 آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 19 خرداد 1400 ساعت: 19:30 | مدت: 25 دقیقه


تهیه كننده: اشرف السادات اشرف نژاد كارگردان: نازنین مهیمنی هنرمندان: حمید یزدانی، شهریار حمزیان نویسنده: اكبر خوردچشم

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو