نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش بال های خیس آرشیو برنامه ای

یکشنبه 3 مهر 1401 ساعت: 01:30 | مدت: 30 دقیقه

فرازی از زندگینامه سردار شهید احمد صمیمی ترك، یكی از جوان ترین فرمانده هان جنگ\r\n
تهیه كننده: مهدیه تقی زاده كارگردان: نازنین مهیمنی نویسنده: سمیه محسنی نیك هنرمندان: فریدون محرابی، محمد پورحسن، علی اصغر دریایی، بهرام سروری نژاد، ماكان رضایی پور

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو