نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش جغد بارون خورده- قسمت 1(تكرار) آرشیو برنامه ای

یکشنبه 16 آبان 1400 ساعت: 22:00 | مدت: 30 دقیقه

سینا پس از سالها از فوت مادرش تصمیم می گیرد زندگی مادرش را در قالب یك نمایش رادیویی بنویسد، او در این راه با یكی از سردبیران رادیو قرار ملاقات می گذارد و تمام آدمهای زندگی اش را دوباره زنده و دور هم جمع می كند....
تهیه كننده: مهدی نمینی مقدم كارگردان: رامین پورایمان هنرمندان: فریبا متخصص، شهین نجف زاده نویسنده: علی مست علی

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو