نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش بت می تراشد پروانه- قسمت 1 آرشیو برنامه ای

شنبه 11 اردیبهشت 1400 ساعت: 17:15 | مدت: 15 دقیقه

عبدالرحمن به دختری به نام صهبا دلباخته است اما صهبا دل در گروی عشق جوان دیگری بسته است. میان عبدالرحمن و رقیب با شمشیر نزاعی درمی‌گیرد. در میانه نبرد، شمشیر عبدالرحمن می شكند و مغلوب می شود و....\r\n
تهیه كننده: محمد مهاجر كارگردان: جواد پیشگر هنرمندان: كرامت رودساز، محمد رضا علی نویسنده: بابك صفی خانی\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو