نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش اعترافات شماره 16- قسمت 5 آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 24 آذر 1400 ساعت: 03:00 | مدت: 30 دقیقه

روی كین، به خاطر چاپ كتاب بیوگرافیش، از طرف اتحادیه فوتبال انگلستان، احضار شد. علی رغم اینكه روی، همون زمان جریمه و محروم شد اما چاپ كتاب، پرونده رو دوباره به جریان انداخت.
تهیه كننده: اشرف السادات اشرف نژاد كارگردان: فریدون محرابی هنرمندان: رویا فلاحی، مجتبی طباطبایی نویسنده: زینب آرمند

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو