نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش اعترافات شماره 16- قسمت 3 آرشیو برنامه ای

دوشنبه 22 آذر 1400 ساعت: 03:00 | مدت: 30 دقیقه

جریمه ها، محرومیت ها و حواشی ساخته شده در مورد روی، هم زمان شده بود با درد شدیدی كه او در ناحیه همسترینگ و لگن خاصره متحمل می شد. در این میان یه اتفاق خوشایند افتاد و.....
تهیه كننده: اشرف السادات اشرف نژاد كارگردان: فریدون محرابی هنرمندان: رویا فلاحی، مجتبی طباطبایی نویسنده: زینب آرمند

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو