نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش اوهام- قسمت 3 آرشیو برنامه ای

دوشنبه 25 مهر 1401 ساعت: 01:00 | مدت: 30 دقیقه

از میدون بلدیه رشت تا بازار راهی نیست، پیاده هم میشه رفت، صبح برف زیادی اومده بود، از میون جاده كه دیدم داره برف میباره هول كردم، خیلی ساله كه گیلان برف اینجوری ندیده، بخاری رو روشن كردم و خودمو سپردم به جاده.....
نویسنده: فرهاد امینی كارگردان: میرطاهر مظلومی

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو