نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش افول یك قدرت- قسمت 1 آرشیو برنامه ای

شنبه 6 آذر 1400 ساعت: 02:00 | مدت: 30 دقیقه

مقطع از تجاوزهای نیروهای آمریكایی در تاریخ كشور ایران كه موجب بیداری و شناخت مردم نسبت به این قدرت متجاوز گر شده است.
تهیه كننده: فرشاد آذرنیا كارگردان: بهرام ابراهیمی هنرمندان: بهناز بستان دوست، شهریار حمزیان نویسنده: جعفر غلامپور

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو