نسخه آرشیو پخش آرشیو

آه واره- قسمت 10 آرشیو برنامه ای

دوشنبه 17 مرداد 1401 ساعت: 06:30 | مدت: 30 دقیقه

شب های محرم با مقتل خوانی امام حسین (ع)\r\n \r\n
نویسنده: جهانشاه آل محمود تهیه كننده: ژاله محمدعلی گوینده: محسن بهرامی

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو