نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش تلالو مهر- قسمت 3(تكرار) آرشیو برنامه ای

سه شنبه 26 اسفند 1399 ساعت: 02:30 | مدت: 15 دقیقه

زنان بنی امیه لیلا را به خاطر انتخاب حسین بن علی سرزنش می كنند اما پدر و مادر لیلا قصد دارند خواستگاری حسین بن علی را علنی كنند و با یك مهمانی رضایت قبیله پدر و ماری او را جلب كنند
تهیه كننده: مهدیه تقی زاده كارگردان: نورالدین جوادیان هنرمندان: احمد گنجی، علی میلانی نویسنده: فرزانه السادات دستغیبی

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو