نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش افول- قسمت 1 آرشیو برنامه ای

شنبه 25 دی 1400 ساعت: 08:30 | مدت: 30 دقیقه

مسعود ایرانمنش افسر آگاهی شهربانی در جریان بازپرسی پرونده مرگ معاون وزیر، متوجه ارتباط درباریان با بعضی از بنگاه های تجاری می شود اما ...\r\n
تهیه كننده: عذرا وكیلی كارگردان: ایوب آقاخانی هنرمندان: مهدی طهماسبی، اكبر ملایی نویسنده: نازنین حسینی\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو