نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش خونبار آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 17 شهریور 1401 ساعت: 01:00 | مدت: 30 دقیقه

راوی: محسن بهرامی تهیه كننده: ملیحه مرادی جعفری
كارگردان: سعیده فرضی\r\nنویسنده: هدیه رضایی\r\nتهیه كننده: اشرف السادات اشرف نژاد\r\nهنرمندان: نازنین مهیمنی، مهدی نمینی مقدم، مروارید كریم پور، قربان نجفی

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو