نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش تاب چله- قسمت 3 آرشیو برنامه ای

دوشنبه 27 دی 1400 ساعت: 03:30 | مدت: 30 دقیقه

كلاله و نیما، حاج محمد شیشه‌ گر و اوس طاهر گچ‌بر را برای مرمت قهوه‌ خانه دعوت كردند، اما طاهر كه معتقد است آتش‌سوزی سال‌ ها پیش عمدی بوده و حاج محمد در آن حادثه مقصر است، حاضر به همكاری نمی‌ شود. از طرفی خبر می‌رسد شاگرد سید اسد نیز به قتل رسیده است. سرگرد برای تحقیقات بیشتر به امامزاده می‌رود و در آنجا متوجه می‌ شود بخشی از زمین امامزاده كنده و با خاك دستی پر شده است. این نشانه‌ای می‌شود برای پیدا شدن سرنخ‌های جدید....
تهیه كننده: ژاله محمدعلی كارگردان: نازنین مهیمنی هنرمندان: رامین پورایمان، محمد پورحسن نویسنده: حسین تفنگدار

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو