نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش روزهای سرد پاییزی- قسمت 2 آرشیو برنامه ای

یکشنبه 9 آذر 1399 ساعت: 08:45 | مدت: 15 دقیقه

حمید كارگر كارخونه به یكی از همكارهاش علاقمند می شه و از آقا صفا سر كارگر كارخونه می خواد كه با اون خانم صحبت كنه كه اگر اجازه بدهند برای خواستگاری به خونه اونا برن، حمید به اتفاق مادرش برای خواستگاری به منزل اون خانم می روند و بعد از حرف و صحبت هایی كه بینشون رد و بدل می شه خانواده دختر و خودِ اون خانم با ازدواج موافقت می كنند....
تهیه كننده: اشرف السادات اشرف نژاد كارگردان: مهرداد عشقیان هنرمندان: ناهید مسلمی، علی میلانی نویسنده: مجید حیدری

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو