نسخه آرشیو پخش آرشیو

خوشه و خرمن آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 8 مهر 1400 ساعت: 18:30 | مدت: 1 ساعت 30 دقیقه

ویژه برنامه به مناسبت روز بزرگداشت مولوی. موضوع برنامه مثنوی پژوهی می باشد.
گوینده: فاطمه نیرومند تهیه كننده و نویسنده: ریحانه یزدان دوست كارشناسان: دكتر احمد خاصی، دكتر سعید اسلام زاده

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو