نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش پروانه و آتش- قسمت 1 آرشیو برنامه ای

شنبه 9 مهر 1401 ساعت: 01:00 | مدت: 30 دقیقه

در تاریخ دو سال اول جنگ نام چریكی به چشم می خورد كه جنگ های نامنظم را علیه متجاوزان بعثی هدایت می كرد اما كمتر گفته می شود كه این چریك، با زندگی عارفانه خود، به عنوان یك نخبه علمی به زندگی مرفه و بی دغدغه در آمریكا پشت پا زد و اول كنار مبارزان فلسطین و لبنان و سپس مدافعان خاك وطن در كردستان و خوزستان ایستاد و جنگید. این چریك عارف، مصطفی چمران نام داشت.
نویسنده: صادق وفایی

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو